Bilimsel Program


 • » 1. Gün 8 KASIM 2017 Çarşamba

    Salon A
  13:30 - 14:00 Açılış Töreni
  14:00 - 15:00 Konferans
    Klinik mikrobiyolojide bir yıl nasıl geçti?
  Oturum Başkanı: Yurdanur Akgün
  Konuşmacı: Arzu Sayıner
  15:00 - 15:30
  Kahve Molası
  15:30 - 17:00 Panel

  TTMYK faaliyetleri ve güncel uygulamalar: Neredeyiz, nasıl ilerlemeliyiz?
  Oturum Başkanı: Selda Erensoy, Çiğdem Kayacan

  Eğiticilerin eğitimi projesi
  Melek Demir


  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı oluyorum
  Mehmet Soylu

  KLİMUD Bahar Okulunun ardından
  Aynur Eren Topkaya, Fatih Dinç

  KLİMUD Yeterlik Belgesi alıyorum
  Aydın Karaarslan, Bayhan Bektöre
  17:00 - 18:00 Konferans
  Oturum Başkanı: Burçin Şener

  Yayın Etiği
  Konuşmacı: Haydar Demirel
  18.30 - 19:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ
 • » 2. Gün 9 KASIM 2017 Perşembe

    Salon A Salon B
  08:30 - 10:30 GÜNCELLEME OTURUMU
  PANEL


  Teknolojinin klinik mikrobiyoloji laboratuvarına getirdikleri/götürdükleri
  Oturum Başkanı: Alpaslan Alp, Meral Gültekin

  Bakteriyoloji laboratuvarında yeni teknolojiler
  Z.Ceren Karahan

  Moleküler testlerde yeni teknolojilerin kullanımı
  Alpaslan Alp

  Hasta başı testlerin tanı algoritmalarına etkileri
  Ebru Evren

  Endüstri ne diyor?  BECKMAN COULTER katkılarıyla
   
  10:30 - 11:00
  Kahve Molası
  11:00 - 12:00

  UZMANIYLA TARTIŞALIM
  Yapıyorum Ama Doğru mu Yapıyorum? : ADT Raporlama

  Oturum Başkanı: Zeynep Gülay, Şöhret Aydemir

  Panelistler:Özlem Doğan, Yeşim Beşli, Nisel Yılmaz

  SS-01
  Haemophilus influenzae’da beklenmedik 3. kuşak sefalosporin direnci gerçek mi, laboratuvar hatası mı?
  Beyza Asker

  KLİMUD ADSİ ÇG ve TMC ADTS  ÇG işbirliğiyle

   

   

   

  UZMANIYLA TARTIŞALIM

  "HBV, HCV ve HIV testlerinde sorunlu sonuçlar: Yorumlu raporlama çözüm olabilir mi?"
  Oturum Başkanı: Dilek Çolak, Bedia Mert Dinç

  HBV, HCV ve HIV olgularında tanı ve tedavide sorunlu olgular

  Panelistler: Dilek Çolak, Gülden Çelik, Gözde Öngüt

  SS-02
  HCV tanısında Sinyal/Cut off (S/CO)/TV) değerlerinin tanısal geçerliliklerinin değerlendirilmesi
  Dilara Yıldıran

  Klinik Viroloji ÇG işbirliğiyle

   

  12:00 - 13:00 HEP BİRLİKTE POSTERLERİ TARTIŞIYORUZ
  Feriha Çilli,  Betigül Öngen
  13:00 - 14:00
  Öğle Yemeği
  14:00 - 15:30

  YENİ KAVRAMLAR
  PANEL


  Hasta odaklı sağlık hizmetleri sunumunda tıbbi mikrobiyoloji uzmanlığı
  Oturum Başkanı: Selçuk Kılıç, Banu Bayraktar

  Panelistler: Selçuk Kılıç, Banu Bayraktar, Selin Nar Ötgün

  Bu oturumda "Hasta odaklı sağlık hizmetleri sunumu" ile ilgili saha uygulamaları; "Antimikrobiyal direncin azaltılması" ve "Maliyet etkinlik çalışmaları" kapsamında ele alınacak olup, oturum katılımcılar ile birlikte interaktif bir şekilde yürütülecektir.

  SS-03
  A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların hızlı tanısı için LAMP tabanlı yöntem ile boğaz kültürünün karşılaştırılması
  Selçuk Kılıç

  SS-05
  İnvaziv bakteriyel etkenlerin tespiti ve serotiplendirmesinde hızlı ve ekonomik bir moleküler yöntemin geliştirilmes
  Nuriye Ünal  GÜNCELLEME OTURUMU
  PANEL


  Mikolojide yeniliklerin makalelerle tartışılması
  Oturum Başkanı: Beyza Ener, Sevtap Arıkan Akdağlı

  Tanıda yeni makaleler
  Dolunay Gülmez

  Dirençte yeni makaleler
  Gülşah Ece Özmerdiven

  Endüstri bu konuda ne diyor?

  SS-06
  Klinik örneklerden izole edilen {Trichosporon asahii} türü mantarların genotiplendirilmesi
  Sinem Karabulut


  ALA Medikal katkılarıyla
  Tıbbi Mikoloji ÇG işbirliğiyle

   

   

   

   

  15:30 - 16:00
  Kahve Molası
  16:00 - 17:30

  MİNİ PANEL
  STOP SEPSİS


  Oturum Başkanı: Mehmet Uyar, Onur Karatuna     

  Türkiye'nin CAESAR ağında ilk dört yılı: Ulusal sürveyans verilerinin direnç yüzdeleri ötesinde analizi:
  Onur Karatuna

  Antibiotic resistance, microbiology and infection: Do we have to change our approach fundamentally?
  Michael Meisner

  Sepsisin klinik yönetimi
  Mehmet Uyar

  SS-07
  İmmünsüprese hastalarda Prokalsitonin düzeyleri ile kan kültürü sonuçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Berna Erdal Yıldırım


  Türk Yoğun Bakım Derneği işbirliğiyle


  bioMerieux/Brahms Thermofisher katkılarıyla  YENİ KAVRAMLAR
  PANEL


  Kayıtlı mikrobiyolojik verilerden kanıtların üretilmesi
  Oturum Başkanı: Mehmet Ali Öktem, Hakan Abacıoğlu

  Veri madenciliği
  Efe Serkan Boz

  Kayıtlı hastane verilerinin analizinde MedicReS iyi biyoistatistik uygulamaları
  E. Arzu Kanık

  Ne zaman, nerede, ne kadar biyoinformatik?
  Doruk Engin

  SS-08
  Antiretroviral direncin saptanmasına yönelik Yeni Nesil Dizi Analizi verilerinin değerlendirilmesi için ilk Türkçe, açık kaynak kodlu Veri Analiz Yazılımının (DeepM) geliştirilmesi
  Mert Ahmet Kuşkucu

  17:30 - 18:30 UZMANIYLA TARTIŞALIM
  "MAKALEM KABUL OLMUYOR!!!!"

  Oturum Başkanı: Sevtap Arıkan Akdağlı
  Panelist: Gülşen Hazırolan
  TTMYK Seçimsiz Genel Kurulu
  18:30 - 19:30 ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI MİNİ ÇALIŞTAY
  Hızlı Antibiyotik Duyarlılık Testleri Çalıştayı
  Yöneten: Tanıl Kocagöz
    SOSYAL PROGRAM: BEN BİLMEM HOCAM BİLİR  
 • » 3. Gün 10 KASIM 2017 Cuma (ATATÜRK'Ü ANIYORUZ)

    Salon A Salon B
  08:45 ATATÜRK'Ü ANMA
  Prof. Dr. Ferhunde Öktem
  09:30 - 10:30

  MİNİ PANEL

  Tanısı güç mikroorganizmaların tanımlanmasında MALDI-TOF
  Oturum Başkanı: Barış Otlu, Mehmet Baysallar

  Anaeropların tanımlanmasında MALDI-TOF
  Nurver Ülger

  Mikobakterilerin tanımlanmasında MALDI-TOF
  Işın Akyar

  MALDI-TOF MS’in yüksek riskli klonların ve hipervirülan suşların tespitinde kullanımı
  Elif Aktaş


  SS-09
  Adnan Menderes Üniversitesi’nde izole edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks izolatlarında antitüberküloz ilaçlara direnç oranları
  Güneş Özçolpan

  SS-12
  Perineal apse’den izole edilen Actinomyces neuii subsp. neuii; Olgu sunumu
  Bilge Gültepe

  MİNİ PANEL

  İmmünolojik tanı testlerinin akılcı kullanımı

  Oturum Başkanı: Neriman Aydın

  Otoimmün hastalıkların laboratuvar tanısında yeni teknoloji geleneksel yöntemlere karşı
  Esvet Mutlu

  Tanı algoritmalarının kullanılmasında tıbbi mikrobiyoloji uzmanı
  Nilgün Kaşifoğlu

  SS-10
  Doğrulama testlerini seçerken ne kadar akılcı davranıyoruz?
  Hülya Duran

  SS-11
  Türkiye’deki laboratuvarların Anti-nükleer Antikor saptama metodolojisi ve raporlama terminolojisini değerlendirme
  Meral Karaman


  Temel İmmünoloj ÇG işbirliğiyle

   

  10:30 - 11:00
  Kahve Molası
  11:00 - 12:00 HEP BİRLİKTE POSTERLERİ TARTIŞIYORUZ
  Oturum Başkanı :  Nilay Çöplü, Uğur Arslan, Onur Karatuna 
  12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUM

  Anti-HIV testlerinin serokonversiyon duyarlılıkları ve değerlendirilmesi

  Oturum Başkanı: Burçin Şener

  HIV Combi/Combo testlerinde serokonversiyon hassasiyeti : 4. jenerasyon HIV testlerinde hamile ve yenidoğan populasyonlarında test ve doğrulama süreçleri, algoritmalar, yerel kılavuzlar ışığında güncel uygulamalar
  Gülden Çelik


  ROCHE katkılarıyla

  13:00 - 14:00
  Öğle Yemeği
  14:00 - 15:30

  GÜNCELLEME OTURUMU
  PANEL


  Sendromik tanıda mikrobiyolojik yaklaşım: SSS enfeksiyonu tanısı
  Oturum Başkanı: Berrin Esen, Alpay Azap

  Sendrom/etken/tanı: Olgular eşliğinde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarından beklentiler
  Alpay Azap

  NAT panelleri yorumlama ve raporlama
  Ayşın Zeytinoğlu

  SSS Enfeksiyonlarının tanısında seroloji
  Neşe Kaklıkkaya

  SS-13
  Klinik örneklerde Gerçek Zamanlı Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemiyle akut bakteriyel menenjit tanısı
  Dilek Güldemir

  Klinik Viroloji ÇG, Temel İmmünoloji ÇG ve KLİMİK derneği işbirliğiyle


  Euroimmun katkılarıyla

   

  GÜNCELLEME OTURUMLARI
  BİRLİKTE TARTIŞALIM
  MSÜ UYGULAMALARI

  Merkezi sterilizasyon ünitesinde sorumlu mikrobiyolog olmak! Ne biliyoruz? Ne bilmeliyiz?

  Moderatörler:
  Faruk Aydın, Cumhur Özkuyumcu

  Tartışmacılar
  Füsun Cömert
  Murat Aral 
  Gönül Aslan  
  Gönül Aksu

  SS-14
  Merkezi sterilizasyon ünitesi işleyişinde düzeltici önleyici faaliyet önerileri
  Dumrul Gülen

  SS-15
  Hasta güvenliği bağlamında güvenli sterilizasyon uygulamalarına genel bir bakış: Merkezi sterilizasyon ünitelerinde mevcut durum
  Ayşegül Çopur Çi̇çek  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ÇG işbirliğiyle

   

  15:30 - 16:00
  Kahve Molası
  16:00 - 18:00

  ÇALIŞTAY

  Sahada sorun var-2

  Moderatörler: Yüce Ayhan, Ahmet Pınar, Aynur Eren Topkaya

  Panelistler: Rukiye Berkem, Gül Erdem, Ceren Karahan, Gülşen Hazırolan, Işın Akyar, Özlem Altay


  İnsan Gücü ÇG işbirliğiyle

  UYGULAMADA YENİLİKLER
  PANEL

  Parazitoloji ve mikolojide hızlı/hasta başı testler: 5N 1K?

  Oturum Başkanı: Emel Tümbay, Metin Korkmaz

  Parazit enfeksiyonlarında hızlı/hasta başı testler
  Fadile Zeyrek

  Mantar enfeksiyonlarının hızlı tanısı ve direnç tarama testleri
  Ayşe Kalkancı

  SS-16
  Trichomoniasis tanısında dört yöntemin (Direkt Mikroskopi,Kültür, PCR ve Immunokromotografik Yöntem) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
  Funda Sankur

  SS-18
  Biyoışıma temelli hızlı antifungal duyarlılık testi
  Tanıl Kocagöz  Tıbbi Parazitoloji ÇG ve Tıbbi Mikoloji ÇG işbirliğiyle

   

  18:00 - 20:00 GENEL KURUL
 • » 4. Gün 11 KASIM 2017 Cumartesi

    Salon A Salon B
  08:30 - 10:00

  GÜNCELLEME OTURUMU
  PANEL


  Kan kültürü uygulamalarında neredeyiz?
  Oturum Başkanları: Gülşen Hasçelik, Aynur Eren Topkaya 

  Doğru kan kültürü uygulamaları için yeni bir eğitim modeli olarak “Kontrol Listeleri”
  İpek Mumcuoğlu

  Kan kültürü uygulamalarında neredeyiz?
  Ayşegül Gözalan

  Kan kültürlerinde kalite indikatörlerini kullanıyor muyuz?
  Ayşe Esra Karakoç

  Kan kültürlerini nasıl değerlendirelim? Rehber eşliğinde
  Banu Sancak

  SS-17
  Pozitif kan kültürü şişesinden doğrudan MALDI-TOF MS ile identifikasyon
  Serap Süzük Yıldız

  UYGULAMADA YENİLİKLER
  PANEL


  Antiviral yönetiminde laboratuvar uygulamaları
  Oturum Başkanı: Serhat Ünal, Kenan Midilli

  YND ve ülkemizde yeni anti-retrovirallerin kullanımı ışığı altında HIV direnç ve epidemiyolojisi
  Rüçhan Sertöz

  Antiviral direnç testleri: Hizmet alımı öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte kalitenin denetlenmesi, sonuçların yorumlanması
  Mert Kuşkucu

  Abakavir aşırı duyarlılık riskinin araştırılmasında HLA-B*57:01 testini nasıl kullanıyoruz?
  Tülin Demir

  SS-19
  HIV pozitif hastalarda proteaz, revers transkriptaz ve integraz inhibitörlerine karşı gelişen ilaç dirençlerinin Yeni Nesil Dizileme (YND-NGS) ile araştırılması
  Duygu Tekin

   
  GSK ve Genera katkılarıyla

   

  10:00 - 10:30
  Kahve Molası
  10:30 - 11:30 HEP BİRLİKTE POSTERLERİ TARTIŞIYORUZ
  Oturum Başkanı: Alper Akçalı, Ayşe Kalkancı, Metin Korkmaz, Ayşın Zeytinoğlu
  11:30 - 12:30

  UYDU SEMPOZYUM 
  Sysmex 

  Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray

  UF Sistemlerin kullanımı ile ampirik antibiyotik tedavisinin doğru yönetimi / Gereksiz antibiyotik kullanımı ve maliyetin azaltılması
  Şölen Daltaban Dinçer

  Kan harici steril vücut sıvılarında UF 1000i'nin etkinliğinin belirlenmesi
  Ebru Evren

  SS-21
  Steril vücut sıvılarında hücre sayım kamarası ve Sysmex UF-1000i cihazı ile lökosit sayım sonuçlarının karşılaştırılması
  Merve Özkan

  SS-22
  İdrarda bakteriyolojik tarama çalışması verilerini gösteren çok merkezli bir çalışma; üremesiz idrar örneklerinin floresan akım sitometri ile hızlıca tespiti
  Mehmet Ramazan Ayaş

  12:30 - 13:30 
  Öğle Yemeği
  13:30 - 15:30

  GÜNCELLEME OTURUMU
  PANEL


  Olgularla güncel direnç mekanizmaları; saptama ve raporlama
  Oturum Başkanı: Deniz Gür, Ufuk Hasdemir

  Panelistler: Dilara Öğünç, Pınar Çıragil, Özlem Azap

  Bu oturumda ; antibiyotik direnç tarama testlerinin kullanımı, EUCAST ile uyumu, MİK testlerinin kullanım endikasyonları, antibiyogram sonuçlarının raporlanmasında tartışmalı konular, klinik durum/raporlama seçenekleri ile ilgili güncel bilgiler, olgular eşliğinde tartışılacaktır.

  Mini Konferans: Arzu İlki
  “Antibiyotik duyarlılığı ve dirençlerin yorumlanmasında Uzman Sistemlerin rolü”
  TMC ADTS ÇG ve KLİMUD ADSİ ÇG işbirliğiyle


  bioMerieux katkılarıyla

  GÜNCELLEME OTURUMU
  PANEL

  Parazitolojide yeniliklerin makalelerle tartışılması


  Oturum Başkanı: Fadile Yıldız Zeyrek, Sibel Ergüven

  Tanıda yeni makaleler
  Fahriye Ekşi

  Dirençte yeni makaleler
  Hatice Ertabaklar

  SS-23
  Glia hücrelerinin antimona dirençli {Leishmania tropica} ile enfekte edilmesi: yeni bir {ex-vivo} modeli
  Orçun Zorbozan

  Tıbbi Parazitoloji ÇG işbirliğiyle

   

  15:30 - 16:00
  Kahve Molası
  16:00 - 17:00 UYDU SEMPOZYUM
  HEMAKİM A.Ş

  Duyarlı-Dirençli: Bu sonuçlar Klinisyen için Yeterli mi?

  Oturum Başkanı:
  Güner Söyletir
  Konuşmacı: Deniz Gür
  17:00 - 18:30

  SÖZLÜ SUNUMLAR 1
  Oturum Başkanı: Tanıl Kocagöz, Nezahat Akpolat

  SS-33

  SS-34

  SS-35

  SS-36

  SS-37

  SS-38

  SS-39

  SS-40

  SS-41

  SS-42

  SS-45

  SÖZLÜ SUNUMLAR 2
  Oturum Başkanı: Tercan Us, Tekin Karslıgil

  SS-20

  SS-24

  SS-25

  SS-26

  SS-27

  SS-28

  SS-30

  SS-31

  SS-32

  SS-43

  SS-44

   

  18:30 - GALA GECESİ
 • » 5. Gün 12 KASIM 2017 Pazar

    Salon A Salon B
  08:30 - 10:00 UYGULAMADA YENİLİKLER:
  PANEL
  "KALİTE SİZSİNİZ!!!!"

  Oturum Başkanı: Nuran Esen, Aydan Özkütük

  Mikrobiyoloji laboratuvarlarında süreçlerin iyileştirilmesi, denetim ve kalite göstergeleri: Bildiklerimiz, bilmediklerimiz, bildiğimizi sandıklarımız!!!

  Panelistler: Aydan Özkütük, Nuran Esen, Özgür Appak

  Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon ÇG işbirliğiyle


  PANEL
  Antimikrobiyal  yönetim gemisi: Batıracak mıyız? Yüzdürecek miyiz ?

  Oturum Başkanı: Güner Söyletir, Hande Arslan

  Antibiyotik yönetim gemisinin vazgeçilmezleri
  Güner Söyletir

  Antibiyotik yönetim gemisinin rotada tutulması: Klinik Mikrobiyoloji uzmanı
  Melda Özdamar

  Gemiyi nasıl yüzdürelim?
  Canan Külah, Hande Arslan

  KLİMUD ADSİ ÇG, TMC ADTS ÇG ve
  HİDER işbirliğiyle

  10:00 - 10:30
  Kahve Molası
  10:30 - 11:30 MİNİ PANEL

  Laboratuvar Güvenliğinde Neredeyiz?
  Oturum Başkanı:
  Melek Demir, Ekrem Yaşar

  Tehlikeler, riskler ve çalışan güvenliği
  Yavuz Doğan 

  Laboratuvar güvenliği anket çalışması sonuçlarının paylaşılması
  Cemile Sönmez

  Bölge toplantıları deneyimi ve verilerinin paylaşılması
  Orçun Zorbozan

  Laboratuvar Güvenliği ÇG işbirliğiyle
  UZMANIYLA TARTIŞALIM

  Yapıyorum ama doğru mu yapıyorum?: Yara ve protez enfeksiyonları

  Oturum Başkanı: Duygu Fındık, Mustafa Özyurt

  Kronik yara enfeksiyonlarının tanısı
  Mustafa Özyurt

  Prostetik materyal ile ilişki enfeksiyonların tanısı
  Oral Öncül
  11:30 - 12:30 MİNİ PANEL

  Tanısal mikrobiyoloji ve disbiyozis

  Oturum Başkanı: Meltem Yalınay, Pınar Zarakolu Köşker

  Disbiyozis ve bağırsak mikrobiyotası analiz algoritması
  Meltem Yalınay

  Bağırsak mikrobiyotası ve metagenomik yaklaşım
  Ceren Özkul

  Sağlık ve hastalıkta vajen mikrobiyotası
  Pınar Zarakolu Köşker

  Vajinal disbiyozis
  Yakut Akyön Yılmaz

  Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji ve CYBE ÇG işbirliğiyle
  Anabilim Dallarını Tanıyoruz

  Oturum Başkanı: Salih Türkoğlu

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Fetiye Kolaylı

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Fügen Yarkın


  12:30 - 13:30  KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
     
  LookUs & Online Makale