Burslu Katılım

Değerli  Üyelerimiz,

8-12 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde “Kongre Düzenleme Kurulu” tarafından 50 üyemize kongre konaklama bursu sağlanacaktır.  Konaklama bursuna başvurmak için dernek üyesi olmak ve kongremize bir bildiri ile başvurmuş olmak koşulu bulunmaktadır.

Ayrıca daha önce duyurulduğu gibi bioMerieux Diagnostik A.Ş. desteği ile 5 asistan üyemize kayıt ve konaklama bursu sağlanacak olup bu burs için sunulacak bildiride;  “Antibiyotik duyarlılığı konusunda otomatik tanımlama ve antibiyogram cihaz(lar)ı ve/veya gradiyent stripleri, karbapebenem direnci konfirmasyon testleri (CARBA NP vb) ile ilgili olması ve güncel konularda yapılmış olması” şartı aranacaktır.

İlgili burslara başvuru yapacak üyelerimizin bildiri kurallarına ve yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırladıkları bildiri özetlerini 15 Eylül 2017 tarihine kadar http://www.klimud2017.org/?p=bildiri internet sitesine yüklemiş olmaları gerekmektedir. Burslara başvurular, bildiri yükleme sayfasında yer alan bildiri ekleme menüsündeki adımlarda “burs başvurusu” sekmesinden yapılacaktır.

Burs başvuruları tüm bildiriler gibi, kongre bildiri değerlendirme hakem heyeti tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilecek olup alınan toplam puana göre bursiyerler seçilecektir.

Kongrede buluşmak dileğiyle..

Saygılarımızla,


  LookUs & Online Makale