BİLDİRİ ÖZETLERİ


BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONA ERMİŞTİR.Bildirilerin online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Burslu Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
17 Eylül 2017
Burssuz Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
02 Ekim 2017

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adres­leri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlen­meli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet gönderimi için konu başlıkları: Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji, İmmünoloji, Antibiyotik Duyarlılık, Moleküler Mikrobiyoloji
Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim Esnasında Teknik Destek ya da Sorularınız için:
İhtiyaç duyduğunuzda ek yardım için "0216 372 66 44" nolu telefondan LookUs Bilişim’i arayarak destek alabilir ve ya lookus@lookus.net adresine mail atabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme, internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturu­lacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Bildiri Değerlendirme Komisyonları, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya pos­ter sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

     
  LookUs & Online Makale