Davet Mektubu

Değerli  meslektaşlarımız,

Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanının mesleki ve bilimsel platformu olan Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongrelerinin dördüncüsünü sizlere duyurmanın sevincini ve onurunu yürekten duyuyoruz. Ekonomik sorunların ve uluslararası problemlerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde amacımız, bizleri ayakta tutan mesleğimizle ilgili son gelişmeleri hem bilimsel hem de günlük uygulamalarımız açısından hep birlikte ele almak, tartışmak ve çözüm önerileri üretmektir.

Kongremizin bilimsel programını oluştururken uzmanlık alanımızla ilgili bilgilerimizi güncelleyebileceğimiz “Güncelleme Oturumları” ve “Uygulamada Yenilikler Oturumları” ile sahadaki uygulamaları tartışıp görüş alışverişinde bulunabileceğimiz platformlar oluşturmaya çalışırken, alanımızla ilgili yeni mesleki kavramları tartışacağımız “Yeni Kavramlar” oturumları ile de geleceğe ışık tutmak ve birlikte bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız.
 
     
  LookUs & Online Makale